top of page
Fysioterapeutti hieroja Raisio

Fysioterapeuttisen tutkimisen ja arvioinnin avulla selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä toimintarajoitteita ja määritetään fysioterapian tarve ja mahdollisuudet.

Terapeuttinen harjoittelu on asiakkaan kuntouttamista aktiivisilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Terapeuttisella harjoittelulla vaikutetaan asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin, kipuun, kehon hallintaan ja sen toimintamahdollisuuksien ja -rajoitteiden tiedostamiseen.

Fysioterapeutti ohjaa harjoittelua yksilöllisesti. Harjoitteilla kehitetään terapian tavoitteista riippuen esim. hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa- tai kestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapainon hallintaa. Harjoittelun tukena käytetään erilaisia laitteita ja välineitä.

Manuaalisessa terapiassa tutkitaan asiakkaan fyysistä suorituskykyä, hermo-, lihas-, ja niveltoimintoja sekä poistetaan ja ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteita. Tavoitteena kivun lievittäminen, fyysisen suorituskyvyn ja nivelten toimintaan vaikuttaminen sekä neuraalikudoksen ja lihasten toiminnan normalisointi.

Manuaalisen terapian menetelmiä ovat pehmytkudosten käsittelyt, nivelten mobilisointi, stabilointi ja manipulointi sekä avustettu terapeuttinen harjoittelu.

Fysikaaliset hoidot lievittävät kipua kudosten verenkiertoa ja aineenvaihduntaa parantamalla. Hoidoilla voidaan rentouttaa lihasjännityksiä ja vähentää turvotusta sekä parantaa ja lisätä lihashermokudoksen toimintaa ja pehmytkudosten, kuten nivelsiteiden ja jänteiden elastisuutta.

Fysikaalisina hoitoina käytössä on syvälämpö sekä erilaiset sähköhoidot.

Tuki -ja liikuntaelinten fysioterapia


 

bottom of page